ВалВес Прайс Консулт Ви предоставя професионална подкрепа при започването, развитието, контрола и успеха на Вашия бизнес.

След задълбочено проучване и запознаване с дейността на клиента, Ви предлагаме индивидуални решения и варианти за увеличаване сигурността на Вашия бизнес и намаляване на риска от загуби.

Екипът от специалисти на ВалВес Прайс Консулт Ви осигурява комплексно финансово-правно обслужване, което ще Ви позволи да се концентрирате изцяло върху бизнеса си, без да губите време за работа с документи и администрация.

НАШИТЕ УСЛУГИ

 • Комплексно финансово-счетоводно обслужване
 • Данъчни услуги и консултации
 • Финансови консултации и анализи
 • Разработване на бизнес-планове
 • Due diligence и други
 • Трудово-правни и HR услуги и консултации
 • Администриране и отчитане на работна заплата
 • Осъществяване контактите на Вашата фирма с всички държавни и общински институции по регламент; Представяне на изготвени декларации, уведомления и други документи, посредством електронен подпис
 • Точна, достъпна и разбираема информация за хода на Вашия бизнес
 • Учредяване и регистрация на фирми – съдебна, Булстат, НАП, НОИ и други
 • Трудово-правни и HR услуги и консултации
 • Юридически консултации; изготвяне на договори – по търговски сделки, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека и други
 • Индивидуален подход към всеки клиент
 • Директно обслужване на английски и испански език

"Доверието и успехът на нашите клиенти са ни по-скъпи от времето, отделено за тяхното обслужване."

Нашите Клиенти

Наши клиенти са български дружества и чуждестранни инвеститори, които работят в браншове като:

 • Земеделие и търговия със земеделска продукция
 • On-line резервации и продажби
 • Търговия на едро и дребно
 • Туристически агенции
 • Атракционни заведения
 • Интернет, разработка на софтуер и компютърни технологии
 • Адвокатски кантори
 • Дружества с идеална цел