ПУБЛИКУВАНИ ОТЧЕТИАГРОТЕКНИКА БЪЛГАРИЯ ООД

 • Идентификационен №: 175 123 726
 • ДДС №: BG 175 123 726
 • седалище: 1202 София, бул.”Мария Луиза” № 125, вх.Г, ап.95
 • офис: 1000 София, ул.”Цар Калоян” №8, ет.3, офис 20
 • Стопанска база Жернов, обл.Плевен
 • Управител: Антонио Мариа Алвеар Алмуниа
 • Гл Счетоводител: Ангелина Тодорова
 • Заверил: Невена Стоянова - Регистриран одитор
 • Земеделски услуги, търговия и отдаване под наем на земеделска техника.
 • Годишни счетоводни отчети: 2007 гДУРУМ БЪЛГАРИЯ 2006 ООД

 • Идентификационен №: 175 077 143
 • ДДС №: BG 175 077 143
 • седалище: 1202 София, бул.”Мария Луиза” № 125, вх.Г, ап.95
 • офис: 1000 София, ул.”Цар Калоян” №8, ет.3, офис 20
 • Управител: Антонио Мариа Алвеар Алмуниа
 • Заверил: Невена Стоянова - Регистриран одитор
 • Експлоатация на земеделски земи, отглеждане и реализация на зърнени и маслодайни култури.
 • Годишни счетоводни отчети: 2007 гДУРУМ БЪЛГАРИЯ 2007 ООД

 • Идентификационен №: 175 137 551
 • ДДС №: BG 175 137 551
 • седалище: 1202 София, бул.”Мария Луиза” № 125, вх.Г, ап.95
 • офис: 1000 София, ул.”Цар Калоян” №8, ет.3, офис 20
 • Управител: Антонио Мариа Алвеар Алмуниа
 • Гл Счетоводител: Ангелина Тодорова
 • Заверил: Невена Стоянова - Регистриран одитор
 • Експлоатация на земеделски земи, отглеждане и реализация на зърнени и маслодайни култури.
 • Годишни счетоводни отчети: 2007 г