Финансови анализи  • Разработка на бизнес план и икономическа обосновка;
  • Изготвяне на кредитна обосновка при кандидатстване за кредитиране пред банкови институции;
  • изготвяне на финансови отчети и други необходими документи за финансиране по различни фондове, организации и програми;
  • Due diligence;
  • Експертни оценки от лицензирани оценители.