Правни услуги и консултации1. Учредяване на фирми

2. Съставяне и изваждане на удостоверения и други документи

3. Съставяне на договори