Счетоводно-финансови и правни консултации  • Текущи консултации по въпроси на счетоводното, данъчното, пенсионното и трудово-правното законодателство, касаещи дейността на фирмата;
  • Вътрешно - фирмени анализи на икономическите показатели и рентабилността на фирмата;
  • Текущи консултации относно приложимата законова и нормативна база за дейността на всеки клиент;
  • Консултации за стартиращ бизнес - избиране на най-подходящото по вид търговско дружество при регистрация и пререгистрация, в съответствие с бъдещата дейност на фирмата;
  • Подготовка на документи за участие в търгове и обществени поръчки;
  • Изготвяне на търговски и гаранционни документи;
  • Участие в търговски преговори;
  • Консултантски услуги по други финансово-счетоводни, данъчни и правни въпроси.